Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na maloobchodní prodej zboží společnosti Agentura Bonair s.r.o. registrovaným zákazníkům pro jejich podnikání a soukromé účely. Kupní smlouva bude uzavřena buď konkludentně na základě objednávky nebo prostředky komunikace na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na prodej zboží podléhající režimu občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.)

Prodávajícím je společnost  Agentura Bonair - Pavel Rychetský, IČ:66109639, se sídlem Kojice 35, 533 12 Kojice.

I
Dodací lhůta a platba

1.1. Většina nabízeného zboží je na zakázkovou výrobu a orientační termín dodání je uveden v příslušné kategorii výrobků. Dodací lhůta je obvykle 2 týdny ale může být až dvojnásobná nebo delší podle aktuální vytíženosti ve výrobě.Dodací lhůta se počíta od data úhrady zálohové faktury. U objednávek nad 3.000,00 CZK je požadována platba zálohovou fakturou.

1.2. Osobní odběr je možný po vzájemné dohodě a podmínkou je platba předem bankovním převodem. Platba v hotovosti při odběru zboží není možná z důvodu zavedení EET.

1.3.  V případě, že  nedojde k úhradě zálohové faktury ve lhůtě sedmi pracovních dní, bude objednávka stornována.

II
Dopravní podmínky

2.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky a Slovenska:

a. přepravní firmou : platba bankovním převodem před dodáním zboží nebo na dobírku
b. osobním odběrem zboží  bez poplatku po předchozí telefonické domluvě a platbě za zboží bankovním převodem předem.


V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat  e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.

2.2.    Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

III
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

3.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

3.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IV
Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu tabule-vitriny.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

4.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání např. nápis, logo, nestandartní velikost výrobku a jiné barevné provedení než je základní eloxovaný hliník.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání.Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

4.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu: Agentura Bonair - Pavel Rychetský, Tylova 558/10, 284 01 Kutná Hora. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

4.6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 14 dnů od jeho faktického převzetí.

4.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem.

4.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

4.9. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

4.10. Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné a je požadována platba předem.

V

Ochrana osobních údajů

5.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

5.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk